در باره‌ی ما

در باره ما:

تارنمای «واکاوی سوسیالیستی» فضایی برای نقد مناسبات سرمایه‌داری و فرهنگ، سیاست، سامانه‌های سلطه و ستم، اقتصاد، سیاست، فلسفه است. پرسش واره‌هایی که فراروی جنبش ‌ سوسیالیستی، مبارزه‌ی طبقاتی و جنبش‌های اجتماعی هستند، موضوع واکاوی در این تارنما است. در این راستا دست همکاری شما را می‌فشاریم.

چند نکته:

1- تحریریه «واکاوی سوسیالیستی» در گزینش و ویرایش مطالب ارسالی آزاد است. ویرایش هر نوشته  ارسالی با توافق نویسنده آن انجام می‌گیرد.

«واکاوی سوسیالیستی» از درج مطالبی  که پیش‌تر یا همزمان با سایت‌های دیگر منتشر شود، معذور است.

3- تارنما دربرگیرنده فایل‌های نوشتاری، صوتی و تصویری نیز هست که با ذکر منبع بازنشر می‌شوند.

4- استفاده از نوشته‌های درج شده در «واکاوی سوسیالیستی»آزاد است و نیازی به ذکر منبع آن نیست.