کارگری

معرفی سندیکالیسم انقلابی / ناصر پیشرو

فایل‌های زیر مربوط است به بحثی که من  در باره «معرفی سندیکالیسم انقلابی» در تاریخ ۱۱ نوامبر ۲۰۲۱ در کلاپ هاوس «درجریان»  داشتم. کلاپ هاوس «در جریان» اغلب به مباحثات مربوط به جنبش کارگری می‌پردازد. فایل شماره یک مربوط به معرفی بحث سندیکالیسم انقلابی است و فایل شماره دوم به بحث عمومی و پاسخ به سئوالات اختصاص دارد.

ناصر پیشرو نوامبر ۲۰۲۱

بخش اول

بخش دوم

نگاهی به اتحادیه‌های کارگری بعد از جنگ و نقد استراتژی توافق اجتماعی

ضمیمه سخنرانی من در باره اتحادیه‌های کارگری بعد از جنگ دوم جهانی است (و  در ادامه سخنرانی‌های قبلی در باره اتحادیه‌های کارگری در دوران مارکس و انگلس و اوايل قرن بیستم تا ا انقلاب اکتبر است). در اینجا ضمن نقد استراتژی توافق اجتماعی که بر اغلب اتحادیه‌های بزرگ صنعتی و خدماتی مسلط بوده  به ساختار بورکراتیک و سلسله مراتبی آنها اشاره می‌شود و دست آخر به بحران اتحادیه‌های کارگری در اواخر قرن گذشته  اشاره می‌شود که دامنه آن تا کنون هم ادامه دارد. این سحنرانی نزدیک  به دودهه قبل انجام گرفته وناظر برتحولات جنبش‌های اتحادیه بعد از آن  نیست.

ناصر پیشرو


سخنرانی پیرامون جنبش کارگری، تغییرات اجتماعی و تحولات سیاسی/ناصر پیشرو


کنترل کارگری و انقلاب

ویکتور والیس

ایده‌ی کنترل کارگری در تلاش دائمی چپ‌ها برای درهم‌آمیختن اهداف درازمدت و کنش مستقیم جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده است.[1] از یک طرف کنترل کارگران به‌طور عمومی شرط اساسی جامعه‌ای بدون دولت است و از طرف دیگر این کنترل بعضاً می‌تواند در چارچوب نظام سرمایه‌داری در کارخانه‌های معینی عملی شود. از منظر نخست کنترل کارگری همواره یکی از مطالبات رادیکال و جدائی‌ناپذیر از ایده‌ال کمونیستی است، در حالی که در منظر دوم کنترل کارگری به‌عنوان  فرایندی محدود، بی‍آزار و ساده درک می‌شود.

مترجم: کاووس بهزادی[1] «کنترل کارگری و انقلاب» مقاله‌ی به‌روزشده‌ای است که برای اولین‌بار در Newsletter Self-Management (Bd. VI, Nr. 1, Herbst 1978) چاپ شد. من در این‌جا از استفان م. زاکس برای ترغیت‌های اولیه‌اش برای نوشتن این مقاله، دیرک پارکر برای پژوهش‌هایش در مورد تجربه‌ی ونزوئلا و گئورگ کاتسیافیک برای تفسیرها و ویراستاری این مقاله تشکر می‌کنم.

جنبش کمیته‌های کارخانه در انقلاب روسیه

داوید مندل

این مقاله  به رشد و تکامل کمیته‌های کارخانه در روسیه  از 1917 تا اوائل 1918، بوِیژه در پتروگراد مرکزثقل و کانون میلیتانت جنبش کارگری روسیه می‌پردازد. بایستی توضیح داده شود که  چگونه کمیته‌های کارخانه که در درجه‌ی نخست پاسخی دفاعی در مقابل تهدید محل کار و تهدید خود انقلاب بودند، رادیکالیزه شدند.

مترجم: کاووس بهزادی

عروج و افول سندیکالیسم انقلابی

مارسل فان در لیندن ـ وینه تورپه

سندیکالیسم انقلابی ـ به مفهوم ژرفی که ما به کار می‌بریم ـ [1] جنبشی بود با آموزه‌های مشخصی، که کارگران بسیاری از نقاط جهان از تجربه‌ها خود به جا گذاشته‌اند. ویژه‌گی‌های مشترک سازمان‌های این جنبش، اتکا به نیروی انقلابی و خلاقیت مستقل کارگران و باور به خودمدیریت کارگری بود.

مترجم: ناصر پیشرو

برگرفته از دفترهای نگاه 26

اتحادیه‌ها

والتر مولر ینچ

خطوط اصلی نظریه‌ی مارکسیستی اتحادیه‌ها در فاصله‌ی سال‌های 1864 تا 1867 در دوره‌ی انترناسیونال اول تبیین شد. با وجود این، مهم‌ترین اظهارنظرهای تئوریک درباره‌ی اتحادیه‌ها را می‌توان در اثر انگلس درباره‌ی وضعیت طبقه‌ی کارگر انگلستان (1845) و نوشته‌ی مارکس بر علیه پرودون (فقرفلسفه، 1847) یافت. در نوشته‌های اولیه‌ی آنان، اتحادیه‌های کار انگلستان موضوع کنکاش‌های نظری درباره‌ی اتحادیه بود…

مترجم: کاووس بهزادی

نقل از سایت نقد اقتصاد سیاسی

اشکال مبارزاتی اتحادیه‌ها

والتر مولر ـ ینچ

اعتصاب دست کشیدن از کار به‌طور دسته‌جمعی است که در بین اشکال متنوع مبارزات کاری (سابوتاژ، بایکوت، دست کشیدن از کار، اشغال کارخانه) مهم‌ترین شکل مبارزه‌ی اتحادیه‌ای به‌شمار می‌رود. با وجود آن که اعتصاب در اکثر کشورها تا سه دهه‌ی آخر قرن 19 ممنوع بود، سرکوب‌های پلیسی و نظامی نتوانستند جلوی بروز آن را بگیرند.

مترجم: کاووس بهزادی

نقل از سایت نقد اقتصاد سیاسی

مفهوم طبقه در سرمایه‌داری معاصر

ناصر پیشرو

سمینار «دیالکتیک و سوسیالیسم علمی» در برلین با شرکت هما پنداشته، ناصر پیشرو و دکتر فرشید فریدونی به دعوت انجمن «پژوهش جنبش های اجتماعی ایران» در تاریخ 6 آوریل 2014 برگزار شد


رشد جنبش اتحادیه‌ای در آلمان

کئورگ فولبرس، هانس دیتر گیمبل، یوتا اشمیت  و ولفگانگ زایشتر

انقلاب صنعتی که در نیمه‌ی دوم دهه‌ی 30 قرن نوزدهم شکل گرفت، زمینه‌های جنبش اتحادیه‌ای را در آلمان فراهم ساخت. مشخصه‌ی اصلی انقلاب صنعتی سرازیری سرمایه‌ی انباشت شده در بنگاه‌های تجاری به بخش‌های صنعتی نوپا بود.1 حوزه‌های اصلی سرمایه‌گذاری صنایع مونتاژ، ماشین‌سازی و نساجی بودند. در این روند از اواخر سال‌های دهه‌ی 30 تا حدود 1873 ساختن راه‌آهن که  بسیاری از شاخه‌های صنعتی به آن وابسته بودند، نقش محوری داشت.

مترجم: کاووس بهزادی

نقل از سایت نقد اقتصاد سیاسی

جدایی طولانی

مارسل فان درلیندن

«اتحادیه‌هایی که تاکنون در محدوده‌ی ملی فعالیت داشته‌اند،خیلی پیش‌تر مرزها را پشت سر گذاشته بودند.  نهایتا اما برای آن‌ها ملت، اغلب نزدیک‌تر  از رفقای‌شان درکشورهای دیگر بود. جهانی شدن مناسبات اقتصادی، اکنون از جنبش اتحادیه‌ای چالش‌هایی را می‌طلبد که در گذشته فاقد آن بوده‌اند»

مترجم: ناصر پیشرو