پادکست‌ها

این صفحه در حال بارگذاری است

سخنرانی پیرامون جنبش کارگری، تغییرات اجتماعی و تحولات سیاسی/ناصر پیشرو


مارکسیسم و دیکتاتوری پرولتاریا بخش اول: هال دریپر/ ح. آزاد/ تارنمای واکاوی سوسیالیستی

گفتگوی واکاوی سوسیالیستی با ح.آزاد پیرامون سرمایه‌داری و پاندمی کرونا

گفتگوی واکاوی سوسیالیستی با حسن آزاد: معرفی سه گرایش در بازخوانی کاپیتال

گفتگوی واکاوی سوسیالیستی با حسن آزاد در باره‌ی روش مارکس در نگارش کتاب سرمایه

گفتگوی واکاوی سوسیالیستی با سارا دهکردی در باره‌ی تحولات آفریقای جنوبی از دوره انتقالی تا کنون

مارکسیسم و روش بررسی گروه‌های اجتماعی/ نگاهی به نظرات آقای نیکفر/ ح.آزاد