صوتی


سخنرانی به مناسبت صدمین سالگرد انقلاب اکتبر:

«برآمد و افول انقلاب اکتبر و معرفی گرایشات منقد شوروری . اکتبر 2017

ناصر پیشرو