سیاست

گفتگوی واکاوی سوسیالیستی با ح.آزاد پیرامون سرمایه‌داری و پاندمی کرونا:

لینک کوتاه: https://wp.me/paiHc5-sr

آیا سیاست زیستی دمکراتیک امکان‌پذیر است؟ پانگیوتیس سوتیریس/برگردان: کاووس بهزادی

گئورگیو آگامبن در آخرین مقاله‌اش اقدامات انجام شده برای مقابله با پاندمی کووید ـ 19 را به‌عنوان کاربست سیاست زیستی در «وضعیت اضطراری» خصلت‌بندی کرده و به گفتان مهمی پیرامون چگونگی درک ما از سیاست زیستی دامن زده است. مفهوم سیاست زیستی، به شکلی که میشل فوکو آن را صورت‌بندی کرده است، در درک تغییر اشکال قدرت و اجبار در مرحله‌ی گذاربه تجدد سرمایه‌داری، یعنی از تبدیل قدرت حاکم در اعمال حق در باره‌ی زندگی و مرگ، به قدرتی که سلامت و بارآوری جمیعت را

خیزش دی ماه و دوران پسا اصلاحات

ناصر پیشرو

خیزش دی ماه  96 و «ده روزی که ایران را تکان داد»-آغازگاه دوران جدیدی در تحولات سیاسی جامعه است.»دوران پسا اصلاحات». در چند روز پر التهاب، بخش‌های بزرگی از توده‌های مردم که از فقر و نکبت و خفقان عاصی شده بودند در بیش از 80 شهر در حرکت‌هایی خودپو و خودانگیخته به خیابان آمدند و کل ساختار جمهوری اسلامی را به چالش گرفتند.

نقل از فلاخن شماره 100

فوریه 2018/بهمن 96

نقل از فلاخن شماره 100


ترامپیسم، بحران ساختاری سرمایه‌داری و جهان در دوره‌ی گذار

ناصر پیشرو

انتخاب ترامپ، میلیاردری که توانست با شعارهای عوام‌فریبانه‌ی سکسیستی، راسیستی و ضد جهانی‌شدن، رئیس‌جمهور آمریکا شود، با واکنش افکارعمومی و نیروی‌ها‌های مترقی روبه‌رو شد.علاوه بر آن، این گزینش با نگرانی بسیاری از دولت‌ها، محافل امپریالیستی غرب و نهادهای گرداننده‌ی نظام سرمایه‌داری و اغلب رسانه‌ها‌ی جریان مسلط، مواجه شده است.

نقل از نقد اقتصاد سیاسی 03.04. 2017