در باره ما

تارنمای «واکاوی سوسیالیستی»فضایی است برای نقد مناسبات سرمایه داری. نقد و بررسی  اقتصاد سیاسی، دولت، فرهنگ، سامانه های سلطه و ستم، جنبش‌های اجتماعی و نیز پرسش واره‌هایی که فراروی مبارزه طبقاتی و جنبش سوسیالیستی هستند، موضوع واکاوی در این تارنما است. در این راستا،  دست همکاری با شما را می فشاریم.

چند نکته:

1- تحریریه «واکاوی سوسیالیستی»در گزینش و ویرایش مطالب ارسالی آزاد است. ویرایش هر نوشته  ارسالی با توافق نویسنده آن انجام می‌گیرد. نوشته‌های ارسالی بازپس فرستاده نمی شوند.

2- «واکاوی سوسیالیستی» از درج مطالبی  که پیش‌تر منتشر شده‌اند، معذور است.

3- تارنما دربرگیرنده فایل‌های نوشتاری،صوتی و تصویری نیز هست که با ذکر منبع بازنشر می‌شوند.

4- استفاده از نوشته‌های درج شده در «واکاوی سوسیالیستی»آزاد است و نیازی به ذکر منبع آن نیست.