دانشجویی

بازخوانی تجربه‌های جنبش دانشجویی

سازمان ملی دانشگاهیان ایران در انقلاب ایران. ناصر پاک دامن

نقل از: منجنیق

» سازمان ملی دانشگاهیان ایران، سازمانی بود که در جریان مبارزات انقلابی، در شرایطی که سلطنت پهلوی آرام‌آرام دیگر نمی‌توانست سلطنت کند و توده‌ها آرام‌آرام دیگر نمی‌خواستند کسی بر آنها حاکم باشد، توسط کارمندان علمی دانشگاه‌های مختلف تشکیل شد و به سرعت، به میانجی وضعیت ارگان‌های خودش را تشکیل داد. روایت ناصر پاکدامن، یکی از موسسان سازمان ملی دانشگاهیان ایران از چگونگی شکل‌گیری این نهاد صنفی و نقش آن در کشمکش‌های سیاسی ماه‌های منتهی به سرنگونی نظم سلطانی و روزهای نبرد بر سر سرنوشت انقلاب ۵۷، تنها یک روایت تاریخی نیست. برشی از تاریخ است که مانند ده‌ها قطعه‌ی دیگر از تصویر مرسوم انقلاب ۵۷ حذف شده و تنها با یافتن و کنار هم چیدن این قطعات است که تصویر حقیقی انقلاب از زیر بار سال‌ها تحریف و دروغ آشکار می‌شود. به ویژه در وضعیتی که امروز در آن قرار داریم و نظر به وضعیتی که فردا در آن قرار خواهیم داشت، روایتی دقیق از شکل‌گیری قدرت دوگانه، کشمکش میان دانشگاه انقلابی با دولت موقت، اداره‌ی شورایی دانشگاه و تجهیز ضدانقلابِ در حالِ حاکم شدن علیه آن و البته بخش نانوشته‌ی غیبت استراتژیک سازمان‌های سیاسی، که نباید غایب می‌بودند، موجب می‌شود جورچین سوم تنها یک سند تاریخی برای مصرف و کتابخانه نباشد و پاسخی باشد برای این پرسش که وقتی به سراغ گذشته می‌رویم چه چیزی را در گذشته جستجو می‌کنیم؟ آرشیو چگونه به مبارزه‌ی سیاسی امروز ما مربوط می‌شود؟ «سازمان ملی دانشگاهیان ایران در انقلاب ایران» ما را یاری خواهد کرد در پرتو گذشته تصویری از آینده را ببینیم و بدانیم برای چه چیزی باید مهیا شویم.»

نشریه ویرگول

نشریه‌ها سهم مهمی در برآمد و سازمان‌یابی جنبش دانشجویی داشته‌اند. «ویرگول» نشریه شورای صنفی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران است که دانشجویان با دیدگاه‌های متفاوت به بررسی برنامه‌ها و موانع جنبش دانشجویی می‌پردازند.

درشماره 53″ویرگول» لیلا حسین زاده مطلبی دارد تحت عنوان «نه به بسیجی‌سازی و انجمنی‌سازی. بحران فعالیت صنفی دانشجویی چیست؟»

جریان صنفی دانشجویی در طول چهار سال فعالیت خود موضعی ثابت و پایدار نسبت به هر دو جناح سیاسی حاکم در ایران داشته است. این جریان که همواره منتقد سیاست های کلانی بوده که نهاد آموزش را به بنگاه اقتصادی و انتفاعی بدل ساخته و گروه های فرودست را از ورود بدان محروم کرده اند، هر دو جناح حاکم را در پیشبرد این سیاست ها عامل می داند. به همین دلیل نسبت به هر دو جناح سیاسی، استقلال تام و تمام و بلکه تبری داشته است.

نه به بسیج‌سازی و انجمن‌سازی. بحران فعالیت صنفی دانشجویی چیست؟ لیلا حسین‌زاده / ویرگول شماره‌ی 53/ دی 1397

فایل های صوتی:

فایل های صوتی زیر  بمناسبت هم زمانی با «انقلاب فرهنگی» و سرکوب در دانشگاه گزین شده است  و نسل کنونی دانشجویان به بازگویی و واکاوی گذشته و گره‌گاه‌های کنونی جنبش دانشجویی می‌پردازند.

نقل از کانال تلگرامی صدای دانشجو


فایل‌های صوتی جلسه «دانشگاه و جامعه»

«شوراهای دانشجویی اول انقلاب» عباس شهرابی

«دانشگاه بعد از انقلاب و جریان های دانشجویی» محمد صادقی

نقل از کانال تلگرام صدای دانشجو


مروری بر اشکال سلطه و ستم زنان

نقل از کانال تلگرام دانشگاه ما